Active Mama Bäckenbälte

Active Mama Bäckenbälte är ett helt nytt typ av bälte som kommit ut på marknaden. Det unika med bältet är att det är bredare, består av fyra stabiliseringsbälten och ett stabiliserande korsbensstöd samt delvis öppningsbart framstycke. Det är en CE- märkt medicinteknisk produkt klass 1 och har snabbt blivit omtyckt av kvinnor under och efter graviditet. Med Active Mama bäckenbälte kan kvinnan vara aktiv under hela graviditeten och snabbare komma igång igen efteråt.
Läs mera om Active Mama och hur du kan beställa den på www.activemama.se!