Integritet

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs. Gertrud Blomstrand Fysioterapi arbetar enligt GDPR. 

Läs mera hur GDPR fungerar inom sjukvården här

vardens-dataskydd-efter-gdpr.pdf