Gertrud Blomstrand leg fysioterapeut

Utbildning:

Examen från Fysioterapiprogrammet 1988 
Medicine kandidatexamen (Fysioterapi) 2013 
Konstnärlig kandidatexamen i design (Industridesign LTH) 2010
Högskolexamen på Påbyggnadslinjen fördjupning i sjukgymnastik
OMT 2 (Ortopedisk Manuell Terapi)
MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi) McKenziemetoden
MTT (Medicinsk TräningsTerapi)
AKU 1 och 2 (akupunkturutbildning)
Akupunktur för graviditesrelaterade besvär
Utbildning inom Mulligan Concept (Curtain University, Perth, Australien) 2016
MediYogautbildning - diplomerad instruktör 2019
Kost vid graviditet och amning (Umeå Universitet) 2020
MammaMage tränare
Idrottsmedicinsk utbildning steg 2
CSPT - Certified Sports Physiotherapist