Inför besöket

Det krävs ingen remiss för att komma till Gertrud Blomstrand Fysioterapi. Kliniken har avtal med Region Skåne och arbetar enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Frikort gäller. Medtag uppgifter om frikort om du har ett sådant.
För 2020 gäller följande: patientavgift är 200 kr och högkostnadsskyddets övre gräns är 1 150 kr. Gravida med graviditetsrelaterade besvär, barn under 20 år och patienter från 85 år har kostnadsfri sjukvård.

OBS Vid ej avbokad tid 24 timmar före debiteras en avgift på 400 kr enligt Region Skånes regler för ej avbokad besökstid.

Att komma till Gertrud Blomstrand Fysioterapi:

Med buss:
  • Stadsbuss linje 8 stannar på Margaretaplatsen. Avstånd är 313 meter och tar 4 minuter. Uppför trappor.
  • Stadsbuss linje 3 stannar på Tågagatan. Avstånd 684 meter och tar 8 minuter.
Med cykel:
Cykel parkeras utanför.

Med bil:
Bil kan parkeras utanför på anvisad plats. Det finns 2 parkeringsplatser.

Barnvagn:
Barnvagn kan ställas utanför i carport.