Tjänster

Undersökning och funktionsbedömning

En fysioterapeutisk undersökning görs av dina besvär. 

Behandlingsplan

Utifrån undersökningsresultat och diagnos sätts en behandlingsplan för dig som är evidensbaserad dvs. bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandling kan bestå av ex ortopedisk manuell terapi, smärtlindring och anpassad träning. Efter behandlingsomgången kan du få hjälp att hitta en träningsform som passar just dig.

Behandlingsmetoder

Du kan få behandling med olika terapeutiska metoder, exempelvis: 
  • McKenziemetoden- (MDT- mekanisk diagnostik och terapi)
  • Medicinsk träningsterapi (MTT)
  • Ortopedisk manuell terapi (OMT)
  • Idrottsmedicinsk rehabilitering och träning
  • Mulligan koncept

Stötvågsbehandling 

 Stötvågsbehandling är en vetenskapligt dokumenterad och välbeprövad metod för bland annat tennisarmbåge, axelsmärta och hälsporre. Forskningen visar på resultat där 95 % mår bra eller mycket bättre efter 4-6 behandlingar.

Laserterapi HP15

Laserbehandling kan vara indikerat när man har smärta, inflammation och/eller svullnad.
  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvaret). 
  • Minskar smärta.
  • Reducerar inflammation. 
  • Reducerar svullnader och ödem. 
  • Främjar läkning. 
 

Akupunktur

Smärtlindring med akupunktur. Behandlingen sker med eller utan elstimulering. Det finns god vetenskaplig evidens enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) för smärtlindrande effekt av behandling med akupunktur. Förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang och innefattar även vissa sjukdomstillstånd enligt påvisad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Träningsprogram

Träningsprogram är individuellt anpassad och avser att förbättra t ex styrka, balans, koordination och funktion. Du kommer att ha tillgång till en träningsapp med filmer på övningar för att lätt kunna följa ditt program här under träningen och hemma. Du kan få din konditionsnivå testad på en testcykel mot en avgift.

MediYoga

MediYoga bedrivs i grupp och innehåller integrerade delar andning, mentala tekniker, fysiska rörelser, avslappning och meditation som doseras utifrån din nivå och tillstånd, samtliga väl beprövade inom svensk sjukvård. Boka tid för deltagande i grupp här https://ww1.clinicbuddy.com/onlinebooking/-4004

 

Active Mamakoncept

Denna klinik är en s k Active Mamaklinik som innebär att det finns specifik kunskap och erfarenhet av träning och behandling för gravida och efter graviditet. Du kan även få anpassad kostrådgivning för graviditet och amning. Kurserna "Active Mamakurs Träning och Kost under graviditet" och "Active Mama Kom igång efter graviditet" innehåller tränings- och kostråd och vi arbetar med Active Mama appen och Active Mama bäckenbältet.

Kostrådgivning

Kostrådgivning i samband med 
behandling och kurs inom Active Mamakonceptet